Malmö tingsrätt presenterar verksamhetsberättelsen för 2022

2023-03-08

Regeringens målsättning för tingsrätterna är att 75 procent av samtliga brottmål ska avgöras inom 5 månader från det att åtalet kommit till domstolen. Den målsättningen uppfyller tingsrätten med god marginal. Omloppstiden hamnade på 3,6 månader.

Tingsrätten gick årsskiftet 2021/2022 in i den försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål som benämns Snabbare lagföring. När året summerats visar det att 1 600 mål har avgjorts inom snabbförfarandet. Från brottstillfället till tingsrättens dom tog det i genomsnitt mindre än sju veckor.

Tingsrätten uppfyller även målsättningen gällande tvistemål där målet för omloppstiden är 7 månader och tingsrättens resultat hamnade på 6,2 månader.

Detta framgår av tingsrättens verksamhetsberättelse för 2022. I den kan du även läsa om nya former för verksamhetsutveckling, fortsatt digitalisering och flera andra utvecklingsområden. Det finns även en beskrivning av arbetet för att fortsatt vara en attraktiv arbetsplats och en uppföljning av tingsrättens verksamhetsplan.

"Tingsrätten är en professionell organisation i ordets rätta bemärkelse. Vår framgång är helt beroende av skickliga, engagerade och delaktiga medarbetare som tar ansvar, inte bara för sina egna arbetsuppgifter utan för hela tingsrättens verksamhet. Årets verksamhetsberättelse illustrerar väl våra medarbetares insatser", skriver lagmannen Johan Kvart i verksamhetsberättelsens inledande text.

Ladda ner Malmö tingsrätts verksamhetsberättelse för 2022pdf