Målet om Almedalsmordet

2022-11-03

Huvudförhandlingen hålls i Gotlands tingsrätt i Visby. Huvudförhandlingen är planerad att pågå i fem dagar, den 8, 9, 11, 14 och 15 november.

Närmare information om vad som kommer att ske respektive förhandlingsdag finns i huvudförhandlingsplanen som finns på tingsrättens webbplats.

Platser till media och allmänhet

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i förhandlingssalen. Företrädare för massmedia som önskar närvara vid förhandlingen ombeds att så fort som möjligt anmäla detta genom att skicka e-post till adressen gotland.tingsratt@dom.se. Vid behov kommer tingsrätten att fördela platserna i salen på så sätt att platserna i möjligaste mån fördelas rättvist mellan de mediehus som anmält intresse. Vid ankomst till tingsrätten ska presslegitimation uppvisas.

Intresset för målet från media och allmänhet är stort. Det kommer därför att vara möjligt att följa förhandlingen via videolänk i s.k. sidosal i Attunda tingsrätt, Tingsvägen 13, Sollentuna.

Media som önskar följa rättegången via sidosalen ombeds föranmäla detta till tingsrätten på e-post: resurssal.attunda.tingsratt@dom.se . (Gäller även de som redan föranmält deltagande på plats i Visby men vill ändra till deltagande via sidosalen).

Ordningsregler

Alla åhörare ombeds vara på plats i god tid innan förhandlingen startar kl. 09.00.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen eller sidosalen under förhandlingen. Enligt beslut från tingsrätten får åhörare som ägnar sig åt rapportering för nyhetsförmedling använda den elektroniska utrustning som krävs för denna rapportering (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor och datorer). Detta inkluderar även annan utrustning för ljudupptagning.

För övriga besökare gäller att all elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) i salen ska vara avstängd och undanstoppad.

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten för någon.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Information om förhandlingen läggs fortlöpande ut på tingsrättens webbplats.

Beställ handlingar via e-post till gotlands.tingsratt@dom.se