Målet ang. dråp

2019-10-02

Huvudförhandling i målet ang. dråp är utsatt till den 4/11, 5/11, 11/11 och 12/11, med början kl. 09.00 samtliga dagar.