Mål ang. mord

2020-03-04

Blekinge tingsrätt påbörjar huvudförhandling i mål B 1647-19 på måndag den 9 mars  gällande åtal avseende mord. Huvudförhandlingen förväntas pågår under åtta förhandlingsdagar.