Mål ang. grovt bedrägeri och grovt penningtvättsbrott m.m. med ett mycket stort antal inblandade

2019-11-08

Åtal förväntas inkomma till tingsrätten 13 november 2019. På grund av det stora antalet inblandade som ska höras i målet har tingsrätten bokat in datum för huvudförhandling. Förhandlingen beräknas pågå under ca 60 dagar, med start den 9 december 2019, och beräknas avslutas i juni 2020. Det preliminära förhandlingsschemat finns tillgängligt på tingsrättens hemsida.

Förhandlingen kommer äga rum i tingsrättens lokaler. På grund av det begränsade utrymmet och för att förhandlingen ska kunna genomföras så smidigt och säkert som möjligt finns det möjlighet att föranmäla sitt intresse för att följa förhandlingen på plats. Anmäl ditt intresse till linda.alm@dom.se.

Tingsrätten har även för avsikt att reservera ett antal platser till media. För att få del av dessa platser ska intresse anmälas till tingsrätten senast den 29 november 2019 – anmälan görs till linda.alm@dom.se. Ange namn, e-postadress, mobilnummer samt det företag som representeras. Om mer än en plats önskas ska detta anges, och skälet för detta. Ange även vilka dagar ni önskar närvara.