Make eller sambo kan inte överta ett hyresavtal som är ogiltigt på grund av hyresgästens svek vid avtalets ingående

2022-03-02

Efter en tvist vid hyresnämnden förlorade en hyresgäst sitt hyresavtal (rätten till förlängning av hyresavtalet) på grund av att hon lämnat vilseledande uppgifter när avtalet skrevs. Uppgifterna rörde ett lägenhetsbyte som var en förutsättning för att värden skulle ingå hyresavtalet med henne. Hennes make ville bo kvar i lägenheten och menade att han hade övertagit hyresavtalet. Hyresvärden väckte talan vid domstol och ville ha fastställt att maken inte innehade hyresrätten. 

Enligt hyresrättsliga regler har en make eller sambo till en hyresgäst normalt rätt att ta över hyresrätten om hyresgästen förlorar kontraktet efter en förlängningstvist vid hyresnämnden. Motsätter sig hyresvärden ett sådant övertagande ska hyresvärden inom vissa tidsfrister anmoda maken eller sambon att flytta och hänskjuta eventuell tvist till hyresnämnden.

Enligt Högsta domstolen gäller inte rätten till övertagande för make eller sambo när avtalet mellan hyresvärden och hyresgästen är ogiltigt till följd av hyresgästens svek vid avtalets ingående. Detta gäller även när hyresgästen har förlorat rätten till förlängning efter tvist i hyresnämnden.