Lunds tingsrätt dömer tre män för kidnappning och utpressningsförsök i Lund hösten 2019

2020-03-27

De båda äldre männen döms till fyra års fängelse medan den yngre får två års fängelse. De ska också betala skadestånd till sina båda brottsoffer med drygt 35 000 kr till den ene och drygt 100 000 kr till den andre. 

Det var den 15 oktober 2019 som två bilar i hög fart kom körande på Bankgatan i Lund. De stannade utanför en godisaffär. Några unga män steg ur bilarna och höll fast de två målsägandena, också de 18 respektive 22 år. Den äldre lyckades slita sig loss och fly från platsen i sin bil. Hans yngre vän hade inte samma tur. Han fick välja mellan att ”frivilligt” stiga in i kidnapparnas bil eller att bli ”sönderslagen på plats” och sedan instoppad i bilen. Han valde att kliva in ”frivilligt”.

Han kördes sedan till Norra fäladen i Lund. Där beväpnade sig den yngre av kidnapparna med ett basebollrack av metall, varefter färden gick vidare till en skogsdunge i Lunds norra utkant. Dit anslöt sedan ett tiotal andra unga män. Målsägande hotades med att bli grovt misshandlad. Kidnapparna jämförde med en annan ung man som blev mycket allvarligt misshandlad utanför Dalby sommaren 2018.

Kidnapparna kontaktade därefter den äldre av målsägandena, som lyckades slita sig loss på Bankgatan. De krävde att denne skulle betala 100 000 kr för att slippa få ”äckliga bilder” av hur hans vän blivit misshandlad skickade till sig. Därefter pågick förhandlingar i nästan två timmar. Den yngre av de dömda skötte förhandlingarna via offrets mobiltelefon. Efter en mängd hotfulla samtal bestämdes att 25 000 kr och en Rolexklocka skulle överlämnas i ett garage senast klockan halv två på natten för att inte det yngre av brottsoffren skulle bli grovt misshandlad. Därefter fördes den misshandlade till detta garage.

Då tidsfristen just hade passerats avbröt polisen ett pågående samtal mellan kidnapparna och den av brottsoffren som lyckats fly. Samtidigt gjorde en insatsstyrka från polisen en inbrytning i garaget. Kidnapparna och andra ungdomar som befann sig där rusade ut åt olika håll och målsäganden kunde tas om hand. Polisen lyckades då inte gripa någon av de nu dömda männen men hittade en mobiltelefon och nycklar som en av dem råkat tappa.

Händelsen har fått mycket långtgående konsekvenser för målsägandena. De har tvingats lämna sina familjer och lever nu med hot riktade mot sig under personskydd på okända orter. De har på grund av hotbilden också tvingats sluta sina arbete och studier.

Alla de tre nu dömda männen har helt nekat till brott. De har i stort sett inte velat svara på några av åklagarens och polisens frågor under de fem månader de varit häktade. ”Inga kommentarer” har varit det vanligaste svaret i de förhör som hållits.

Chefsrådmannen Thed Adelswärd vid Lunds tingsrätt som dömde i målet berättar att bakgrunden till kidnappningen var en så kallad ”bötning” av ett av offren som skedde redan i slutet av sommaren 2019. ”Bötning” blir dessvärre ett allt vanligare inslag i de kriminella ungdomsgängens verksamhet. Det innebär att någon – i detta fall en person som inte påstås ha visat tillräcklig respekt för någon i gänget – åläggs att betala ett högt belopp för att inte bli misshandlad eller dödad.

- Detta är en mycket tråkig utveckling som har lett till flera allvarliga våldsbrott också i Lund under senare år, säger Thed Adelswärd.