Lokalhyresgäst hade kvar sin rätt till ersättning

2022-03-10

Frågan i Högsta domstolen var om hyresgästen hade kvar sin rätt till ersättning för att hyresförhållandet upphörde. För uppsägning av en lokalhyresgäst gäller vissa formföreskrifter som måste följas. En hyresvärd som vill säga upp ett hyresavtal måste redan i uppsägningen underrätta hyresgästen om orsaken till att han eller hon vägrar medge förlängning. Uppsägningen ska dessutom innehålla en underrättelse om att hyresgästen, om han eller hon inte går med på att flytta utan att få ersättning, har att inom två månader från uppsägningen hänskjuta tvisten till hyresnämnden för medling. En förutsättning för hyresgästens skyldighet att hänskjuta tvisten är emellertid enligt lagtexten att hyresvärden har fullgjort sin underrättelseskyldighet.

– Redan lagtextens utformning och systematik talar för att hyresgästen inte förlorar sin rätt till ersättning när hyresvärden inte lämnat en riktig underrättelse, säger Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen. Men det sägs inte rakt ut, fortsätter han. I anslutning till en allmän förmögenhetsrättslig princip gäller emellertid att en hyresvärd normalt inte kan åberopa egna brister i uppsägningen till sin fördel, avslutar Johansson.

I detta fall ansåg Högsta domstolen att hyresvärden inte kunde åberopa att hyresgästen inte hade hänskjutit tvisten till hyresnämnden eftersom uppsägningen var felaktig. Hyresgästens rätt till ersättning hade alltså inte förfallit enligt reglerna i hyreslagstiftningen.