Livstidsstraff för rånmordet i Oskarshamn fastställs

2023-06-15

Den 28-årige mannen ville ha tidsbestämt fängelsestraff och den 30-årige mannen ville bli frikänd alternativt ha en lindrigare påföljd. Åklagaren ansåg att straffet för 30-åringen skulle skärpas.

Hovrätten anser i likhet med tingsrätten att den 28-årige mannen ska dömas till livstids fängelse. Det har inte framkommit några omständigheter i hovrätten som förändrar tingsrättens påföljds­bedömning. Hovrätten har vidare bedömt att 30-åringen ska dömas för grovt rån, men satt ned fängelsestraffets längd för honom från sex år till fem år.

- Det har varit fråga om gärningar med omfattande våldsinslag som riktats mot en ensam, funktionsnedsatt och fysiskt sett underlägsen man. Hovrätten har på samma sätt som tingsrätten ansett att 28-åringen ska dömas till livstids fängelse.

- När det gäller 30-åringen har hovrätten bedömt att han saknade uppsåt till att brottsoffret skulle angripas med kniv vid rånet. Det föreligger försvårande omständigheter även för honom, men enligt hovrätten har dessa omständigheter beaktats i tillräcklig utsträckning vid rubriceringen av rånet som därmed bedömts som grovt rån och fängelsestraffets längd sätts därför ned till fem år, säger rättens ordförande hovrättsrådet Ann Ganelind.