Livstids fängelse för mordet på en 97-årig kvinna i Örebro

2022-11-11

Natten mellan den 30 september och den 1 oktober 2021 anmälde hemtjänsten att en 97-årig kvinna hade försvunnit från sin bostad i Örebro. Hennes döda kropp hittades senare i Svartån. En 46-årig man, som haft en nära kontakt med kvinnan, åtalades vid tingsrätten för mord och för att ha förskingrat pengar från henne. Tingsrätten frikände mannen från ansvar för viss ekonomisk brottslighet, men dömde honom för mord och grov förskingring till fängelse i 18 år. Den dömde mannen överklagade till hovrätten och ville bli frikänd från ansvar för mordet. Även åklagaren överklagade och ville att mannen skulle dömas för ytterligare ekonomisk brottslighet och att påföljden skulle bestämmas till livstids fängelse.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det är bevisat att den åtalade mannen dödade kvinnan. Även hovrätten dömer därför mannen för mord. Hovrätten dömer honom även för flera grova bedrägerier riktade mot kvinnan.

Hovrätten konstaterar att det finns flera försvårande omständigheter som sammantaget gör att det finns anledning att se så allvarligt på mordet att påföljden ska bestämmas till ett livstidsstraff.

- Gärningsmannen har agerat efter en väl genomtänkt brottsplan och han har varit så hänsynslös när han dödade den 97-åriga kvinnan att påföljden ska bestämmas till livstids fängelse, säger rättens ordförande hovrättsrådet Per Christensen.

Hovrätten har i domen även prövat frågor om skadestånd.

Den dömde mannen ska vara häktad tills fängelsestraffet får verkställas.

Hovrätten är enig i sin dom.