Livstids fängelse för mordet i en ort utanför Tärnaby

2022-08-17

Den 59-årige mannen överklagade tingsrättens dom och yrkade att gärningen ska bedömas som dråp samt att han oavsett rubricering ska dömas till ett tidsbestämt straff.

Hovrätten delar fullt ut tingsrättens bedömning i målet. Det föreligger inte sådana förmildrande omständigheter att gärningen ska bedömas som dråp. Hovrätten dömer därför mannen för mord. Påföljden bestäms till fängelse på livstid.

– Hovrätten delar tingsrättens bedömning att gärningen är av så kvalificerat allvarlig art att den motiverar ett livstidsstraff, säger rättens ordförande, hovrättspresident Erik Sundström.