Livstids fängelse för mord

2022-03-01

Det var på morgonen den 17 september 2021 som en kvinna påträffades avliden i sin bostad i stadsdelen Hammar i Kristianstad. Hennes skador var sådana att polisen genast misstänkte brott. Det tog inte lång tid innan den 27-årige mannen, som tidigare varit kvinnans sambo, greps och häktades. Mannen har erkänt att han företagit de handlingar och orsakat de skador som ledde till kvinnans död. Han har ändå haft inställningen att han inte gjort sig skyldig till brott eftersom han drabbats av en psykos och inte varit medveten om sitt handlande eller haft möjlighet att kontrollera vad han gjorde.

Mannen har genomgått en rättspsykiatrisk undersökning. Enligt denna begick mannen gärningen under påverkan av en allvarlig psykisk störning, föranledd av en drogutlöst psykos. Vid tidpunkten för undersökningen bedömdes han inte längre ha en allvarlig psykisk störning. Enligt utlåtandet var hans förmåga att inse gärningarnas innebörd och kontrollera sitt handlande nedsatt, men saknades inte helt.

Mannen har utsatt kvinnan för flera mycket allvarliga våldshandlingar, bland annat har hon knivskurits i halsen. Tingsrätten bedömer att mannen i stunden agerade med avsikt att döda kvinnan. Angreppet föregicks inte av någon provokation och begicks inte i nödvärn. Mannen döms därför för mord. Tingsrätten konstaterar att mannen själv orsakat sin psykos genom att inta narkotikaklassade droger och läkemedel i anslutning till gärningen. Eftersom han vid ett tidigare tillfälle drabbats av psykos i samband med narkotikaintag borde han ha insett att det fanns risk för ett sådant tillstånd. Med hänsyn till det höga straffvärdet för mord, att mannen inte längre har något större behov av psykiatrisk vård och att hans drogutlösta psykos varit självförvållad, dömer tingsrätten mannen till fängelse.

Det har varit fråga om ett kraftigt våld och ett inte helt kortvarigt händelseförlopp. Angreppet skedde i kvinnans hem där hon borde kunna känna sig trygg och begicks av en till henne närstående person.

- Rättens bedömning är att gärningen varit särskilt hänsynslös och att straffvärdet därför motsvarar livstids fängelse, uppger lagmannen Monica Felding som varit rättens ordförande.