Livstids fängelse för mord på Länsmanstorget

2023-02-28

Under sommaren 2022 sköts en 22-årig man till döds på Länsmanstorget i Göteborg. Tingsrätten har kommit fram till att mordet var planerat och ett led i en uppgörelse mellan två kriminella nätverk i Biskopsgården.

Mannen som sköts till döds var med i grupperingen Norra Biskop medan de åtalade männen är medlemmar i Södra Biskop.

Två av männen från Södra Biskop befann sig i en bil tillsammans med en ung kvinna, som frias helt. De två andra männen åkte på motorcyklar till Länsmanstorget där mordoffret befann sig i en butik. När han kom ut på torget sköts han med flera skott och avled av sina skador.

Mordet fångades på övervakningsfilm från polisens kamera på Länsmanstorget och skedde inför flera vittnen. Skytten, som inför huvudförhandlingen erkände gärningen, har enligt tingsrättens mening inte agerat i nödvärn eller inbillat nödvärn. Tingsrätten har vidare ansett att uppgifterna om att han befann sig på Länsmanstorget för en narkotikaaffär kunnat bortses ifrån. Mannen döms utöver för mord också för grovt vapenbrott och narkotikabrott.

- Omständigheterna är så kvalificerat allvarliga att något annat straff än livstids fängelse inte är aktuellt, säger rådmannen Cecilia Hennig, som var rättens ordförande.

De två männen i bilen som ledde motorcyklarna i riktning mot brottsplatsen och som bland annat tog hand om skyttens telefon döms för medhjälp till mord till fängelse i 13 år och 11 månader respektive 14 år och 6 månader. Mannen som döms till det längre fängelsestraffet döms också för narkotikabrott.

Även mannen som spanade med motorcykel på torget och kommunicerade med skytten, som åklagaren ansåg skulle dömas för mord, döms för medhjälp till mord. Han döms också för narkotikabrott till fängelse i sammanlagt 14 år och 5 månader.

- Åtalet bygger på en stor mängd indicier som var för sig har bedömts vara besvärande för de åtalade männen. Vid en sammanvägd bedömning har bevisningen gett ett mycket starkt stöd för att gärningen var planerad. Alternativet att skytten agerade på egen hand har kunnat uteslutas, säger rådmannen Cecilia Hennig.

De dömda för delaktighet i mordet ska också betala skadestånd till brottsoffrets släktingar.

Ytterligare en man som stod åtalad för två fall av narkotikabrott döms till fängelse i två år.

Tingsrätten är enig i sin bedömning.