Livstids fängelse för mord på hustru

2021-12-21

Sedan en man under eftermiddagen den 3 december 2020 angett sig för polisen och uppgett att han skjutit sin hustru påträffades hon död i parets gemensamma bostad. Mannen åtalades för mord. Han har erkänt att han orsakat hustruns död av oaktsamhet, men har förnekat att han hade uppsåt att döda henne.Den tekniska utredningen av gärningen har bl.a. visat att kvinnan dödades av ett pistolskott i huvudet. Pistolen hade i skottögonblicket hållits mot kvinnans huvud eller i vart fall mycket nära det. Åklagaren har gjort gällande att mannen begick gärningen med s.k. hedersmotiv. Tingsrätten kom fram till att det var bevisat att mannen hade dödat sin hustru avsiktligen och att han skulle dömas för mord. Enligt tingsrätten var det dock inte styrkt att mannen hade begått gärningen med hedersmotiv och omständigheterna var inte heller i övrigt så försvårande att påföljden skulle bestämmas till livstids fängelse. Tingsrätten bestämde påföljden till 18 års fängelseBåde åklagaren och den tilltalade överklagade domen till hovrätten. Hovrätten har gjort samma bedömning som tingsrätten att mannen dödade sin hustru avsiktligen och att han därför ska dömas för mord. När det gäller påståendet om att gärningen har begåtts med s.k. hedersmotiv har hovrätten funnit att de faktiska omständigheterna som skulle tala för ett hedersmotiv, enligt åklagaren och av åklagaren anlitad sakkunnig, inte är bevisade med tillräcklig styrka. Hovrätten har därför kommit till samma slutsats som tingsrätten i denna fråga. Beträffande påföljden har hovrätten i övrigt särskilt beaktat att kvinnan sköts i huvudet efter att hon hade placerats knästående framför en soffa med överkropp och huvud liggande mot en av soffans sittdynor. Hovrätten har funnit att det närmast varit fråga om en avrättning och att det rört sig om en ytterst grym och hänsynslös handling. Enligt hovrätten ska påföljden därför bestämmas till livstids fängelse.