Livstids fängelse för mord på före detta hustru

2019-06-10

Tingsrätten dömer mannen för att ha dödat sin före detta hustru genom mycket kraftigt våld, innefattande ett stort antal knivhugg. 43-åringen döms också för att ha försökt mörda sin äldsta dotter, som försökte hindra angreppen mot sin mor. Mannen hade dessutom åtalats för övergrepp i rättssak mot en granne. Den sistnämnda gärningen har tingsrätten dock bedömt som olaga hot, eftersom det inte har gått att fastslå att 43-åringen haft en avsikt att hindra målsäganden från att polisanmäla eller vittna eller en avsikt att hämnas.

Enligt den rättspsykiatriska undersökning som genomförts i målet har 43-åringen inte begått gärningarna under påverkan av en allvarlig psykisk störning, och hade inte heller en allvarlig psykisk störning vid undersökningstillfället. Tingsrätten har godtagit denna bedömning, som gör att det inte finns medicinska förutsättningar att överlämna mannen till rättspsykiatrisk vård. Tingsrätten har avslagit en begäran om överprövning av undersökningsresultatet.

Att uppsåtligt döda någon är alltid ett allvarligt brott. Straffet för detta går från tio års fängelse upp till fängelse på livstid. Fängelse på livstid kan bara dömas ut för uppsåtligt dödande som rubriceras som mord och ska enligt praxis förbehållas de undantagsfall då ett tidsbestämt fängelsestraff på arton år inte är tillräckligt. Det har inte framkommit några förmildrande omständigheter kring mordet, men det finns däremot flera försvårande omständigheter. Angreppet har kommit överraskande för 43-åringens före detta hustru, och måste ha varit mycket skrämmande för henne. Hon har dessutom ropat på sin äldsta dotter, som sedan har tvingats bevittna hur hennes mor dödades och själv utsatts för försök till mord.

Tingsrätten har mot denna bakgrund bedömt att det samlade straffvärdet för 43-åringens handlingar är så högt att ett tidsbestämt fängelsestraff inte är tillräckligt. Han har därför dömts till fängelse på livstid.

Senast ändrad: 2019-06-10