Livstids fängelse för mord på en 12-årig flicka

2023-04-26

Händelsen den 2 augusti 2020

På natten mot den 2 augusti 2020 inträffade en så kallad drive-by skjutning vid en McDonalds-restaurang i Norsborg. Två skott träffade en 12-årig flicka som senare avled av sina skador. Tre män åtalades för att tillsammans ha utfört skjutningen.

Tingsrätten dömer de tre åtalade männen för mordet och även för mordförsök mot sju andra personer som var på brottsplatsen. Tingsrätten har kommit fram till att två av dessa var de egentliga måltavlorna.

De tre männen döms också för vissa andra brott. Straffet bestäms till fängelse på livstid för de tre åtalade männen.

Bevisningen i målet

Bevisningen i målet har bestått av ett stort antal olika omständigheter som var för sig pekar mot att det var de åtalade männen som utförde gärningen. Bland annat handlar det om kopplingar till de vapen och den bil som användes, männens motiv, chattar och uppkopplingar med så kallade skytelefoner och efterföljande agerande där männen såg till att vapnen och bilen röjdes undan.

– Det har varit frågan om en urskillningslös eldgivning med automatvapen på en plats där det fanns flera människor och en av dem dog. Straffet kan därför inte bli något annat än fängelse på livstid, säger rättens ordförande chefsrådmannen Tore Gissin.

Ytterligare fyra män döms för brott

Domen omfattar även åtal mot fyra andra män som också döms för brott. Bland annat döms en man för skyddande av brottsling, grovt brott, till fängelse i två år.

Rätten är överens i alla delar.

En sammanfattning av domen finns här.

Den som önskar beställa domen kan anmäla det till domstolshandläggaren Lotta Reiman på mejladressen sodertorns.tingsratt.avdelning4@dom.se. Utskrifter av domen kommer att debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191).