Livstids fängelse för mord i Göteborg

2021-10-05

Tingsrätten dömde mannen för bland annat mord. Tingsrätten ansåg att mannen hade haft ett så kallat likgiltighetsuppsåt till målsägandens död och att mannens psykiska ohälsa starkt bidrog till brottet. Tingsrätten bestämde straffet till 18 års fängelse.

Precis som tingsrätten dömer hovrätten mannen för mord. Hovrätten konstaterar att målsäganden utsattes för upprepat och kraftigt våld med kniv. Mannen utdelade sju knivhugg, varav tre i hjärttrakten och ett i buken. Hovrätten anser, till skillnad från tingsrätten, att det är visat att mannens avsikt var att döda målsäganden.

Hovrätten anser att det saknas förmildrande omständigheter. Målsäganden befann sig i närheten av sin bostad och hade lämnat sitt hem för att utföra vardagssysslor. Hovrätten menar att det är försvårande att mordet utfördes i syfte att råna målsäganden. Hovrätten anser att mordet var av så allvarligt slag att det motiverar fängelse på livstid.