Lastbilschaufför döms efter dödsolyckan på Hallandsåsen

2022-07-01

Det var på natten till den 30 april som sex personer färdades söderut på väg E6 vid Hallandsåsen när deras minibuss började brinna. De stannade fordonet i körfältet längst till höger och klev ut. Det saknades vägren på platsen. Strax därefter stannade en trafikant i det vänstra körfältet och slog på sina varningsblinkers. När lastbilschauffören senare kom i det högra körfältet upptäckte han inte den brinnande minibussen förrän det var för sent. Krocken ledde till att tre personer dog.

Lastbilschauffören har nekat till brott eftersom han anser sig ha gjort allt som kunde förväntas av honom som trafikant för att undvika olyckan.

Det står klart att föraren har följt hastighetsbegränsningen på platsen och inte brutit mot några regler gällande kör- och vilotider. Han har inte heller varit påverkad av alkohol eller droger. Enligt tingsrättens bedömning har lastbilschauffören dock varit allvarligt oaktsam genom att ha låtit bli att sänka hastigheten trots att han i god tid före olyckan sett ett fordons påslagna varningsblinkers i vänster körfält. Tingsrätten anser även att han med hänsyn till omständigheterna borde ha varit mer uppmärksam på vad som fanns framför honom.

– Lastbilschaufförens agerande har inneburit en så allvarlig oaktsamhet att han ska dömas för vårdslöshet i trafik. Eftersom hans oaktsamhet tragiskt nog ledde till döden för tre ungdomar ska han också dömas för vållande till annans död, säger chefsrådmannen Margareta Hansson.

Påföljden bestäms till villkorlig dom. Eftersom lastbilschauffören har suttit häktad i närmare sju veckor har den villkorliga domen inte kombinerats med några dagsböter.