Lars Sigfridsson AB har uteslutits ur Lasse Stefanz Musik KB

2023-04-05

Lars Sigfridsson AB har gjort gällande att bolaget fortfarande är delägare i Lasse Stefanz Musik KB. Övriga bolagsmän i Lasse Stefanz Musik KB har förnekat att så är fallet. Tingsrätten har bedömt att Lars Sigfridsson AB inte har uteslutits vid ett möte med bandmedlemmarna i Lasse Stefanz i maj 2012. Däremot har tingsrätten bedömt att samarbetssvårigheter mellan bandmedlemmarna, att Lars Sigfridsson inte längre deltog i Lasse Stefanz spelningar och att Lars Sigfridsson AB började bedriva konkurrerande verksamhet, har utgjort grund för övriga bolagsmän i Lasse Stefanz KB att utesluta Lars Sigfridsson AB. De övriga bolagsmännen har också varit eniga om att utesluta Lars Sigfridsson AB, men uteslutningen skedde enligt tingsrätten först den 30 april 2014 då Lars Sigfridsson AB fick innestående medel om drygt 93 000 kr utbetalda. Eftersom Lars Sigfridsson AB förlorar får bolaget betala rättegångskostnaderna i målet.

Rättens tre domare var eniga.