Lärare döms för ett flertal sexualbrott mot barn till fängelse i 4,5 år

2022-11-16

Åtalet omfattar bl.a. tre fall av våldtäkt mot barn. Tingsrätten dömer läraren för ett fall av våldtäkt mot barn men bedömer, utifrån vad som befunnits bevisat, de två andra gärningarna som allvarliga fall av sexuellt ofredande. Dessutom döms läraren för två fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn, ett stort antal fall av sexuellt ofredande, barnpornografibrott och viss annan brottslighet. Han frikänns från ansvar för ett mindre antal brott.

Tingsrätten bedömer straffvärdet till fängelse i 4,5 år och finner inte att det föreligger några förmildrande omständigheter att beakta vid straffvärdebedömningen och straffmätningen. Läraren åläggs en omfattande skadeståndsskyldighet gentemot barnen.

– Det är klart försvårande att brotten skett i skolan, som är en plats där barn ska kunna känna sig trygga, i synnerhet i förhållande till de vuxna som anförtrotts ansvaret att arbeta där, säger rättens ordförande rådmannen Frida Barrstrand. Vid bestämmandet av fängelsestraffets längd får det betydelse att tingsrätten bedömt en, och inte tre, av gärningarna som våldtäkt mot barn, fortsätter hon.