Lärare blir av med lärarlegitimation

2020-01-13

Hovrätten för Västra Sverige har i en lagakraftvunnen dom slagit fast att lärarens agerande har haft en mycket påtaglig sexuell prägel. I förvaltningsrättens dom slås fast att lärarens beteende har innefattat ett maktmissbruk och användande av en härskarteknik i förhållande till de två barnen som är försvårande för honom.

- Brotten har begåtts på lektionstid mot två barn, elva respektive tolv år unga. Därutöver har lärarens agerande haft en mycket påtaglig sexuell prägel. Mot denna bakgrund har förvaltningsrätten gjort bedömningen att det är uppenbart att vederbörande inte är lämplig att arbeta som lärare, säger rådmannen Johan Gefvert.