Långt fängelsestraff för grova bedrägerier

2023-07-11

Ett bolag under namnet Kambua har utlovat sina kunder 25 procent i avkastning på insatt kapital genom att spela på sportevenemang under påstående att man haft en unik mjukvara för att kunna välja rätt spelobjekt. Kambua har marknadsfört sig i hela Norden bl.a. genom att använda kända sportprofiler. Ett stort antal personer har valt att investera betydande belopp i Kambua.

 

Åklagare på Ekobrottsmyndigheten har väckt åtal mot en ledande företrädare för Kambua, en numera 62-årig man, för 129 grova bedrägerier mot investerare som inte fått tillbaka sina investerade pengar. Åklagaren har hävdat att hela verksamheten i Kambua varit ett investeringsbedrägeri, att det inte funnits någon unik mjukvara och att det inte bedrivits någon spelverksamhet. Mannen har förnekat brott och hävdat att spel skett genom andra på sätt som utlovats. Till stöd för åtalet har åklagaren åberopat en omfattande skriftlig bevisning samt förhör med de målsäganden som omfattas av åtalet.

 

Tingsrätten har kommit fram till att det inte funnits någon unik mjukvara eller gjorts några spel utan investeringar har använts för att betala befintliga kunders krav på avkastning för att hålla igång bedrägeriet s.k. Ponzi-bedrägeri. Mannen döms i enlighet med åtalet för 129 grova bedrägerier.

 

– Mannen har redan från början följt en uppgjord brottsplan och har under sex år systematiskt genom marknadsföring, löften om generös avkastning och en välorganiserad försäljningsorganisation förmått målsägandena att satsa ibland hela livsbesparingar, som sedan gått förlorade. Brotten medför därför ett mycket högt straff säger Christina Nilsson, rådman.

 

Enligt tingsrätten motsvarar straffvärdet ett fängelsestraff om sju år. Men eftersom domen även medför men för mannen genom att han inte får bedriva näringsverksamhet i tio år, beaktas detta så att längden på fängelsestraffet blir sex år och sex månader. Två av de fyra nämndemännen är skiljaktiga och vill döma till fängelse sju år.

 

Mannen ska också betala skadestånd till de bedragna motsvarande det kapital de förlorat, sammanlagt cirka 68 miljoner kr. Begäran från vissa målsäganden om att även få avkastning enligt avtalen har avslagits.