Långa fängelsestraff i mål med s.k. Encrochatbevisning

2021-06-23

Tingsrätten har tidigare beslutat att inte avvisa den bevisning som utgörs av En-crochatmaterial. I domen har tingsrätten nu funnit att Encrochatmaterialet inte bör frånkännas betydelse som bevisning och att det även vid en försiktig bedömning går att dra tillförlitliga slutsatser av materialet. Genom Encrochatmaterialet i förening med övrig bevisning har åklagaren lyckats styrka stora delar av åtalet.

 

Fyra tilltalade döms för grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott och sex av de tilltalade döms för olika sorters inblandning i planerna på att döda tre andra personer. Tre av de tilltalade döms för inblandning i såväl den allvarlig narkotikabrottsligheten som mordplanerna. Det är också dessa tre som döms till de längsta fängelsestraffen.

 

Två män döms till 12 respektive 11 års fängelse. Bland övriga tilltalade varierar fängelsestraffens längd mellan åtta och ett halvt år och två år och fyra månader. En tilltalad döms endast till dagsböter och två av de tilltalade frikänns helt. Fyra tilltalade ska även solidariskt med varandra utge skadestånd till en av målsägandena med 50 000 kr.