Långa fängelsestraff i dom från Uppsala tingsrätt

2021-07-26

Uppsala tingsrätt har i dag meddelat dom i ett omfattande brottmål efter en lång huvudförhandling i säkerhetssalen i Attunda tingsrätt. I domen prövas bland annat åtal för synnerligen grova narkotikabrott, grova vapenbrott, grova brott mot lagen om brandfarliga och explosiva varor samt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Därutöver prövas ett antal ytterligare men mindre allvarliga brott.

I domen som är på över 600 sidor dömer tingsrätten flertalet gärningsmän till långa fängelsestraff. De längsta fängelsestraffen som döms ut är på fängelse 8 år och 3 månader, 7 år och 9 månader, 6 år och 9 månader, 5 år och 4 år.

-Uppsala tingsrätt dömer de huvudmisstänkta för brott som grovt eller synnerligen grovt narkotikabrott, grovt eller synnerligen grovt brott mot lagen om brandfarliga om explosiva varor samt förberedelse till allmänfarlig ödeläggelse. Dessutom döms flera för grovt vapenbrott. Tre personer som varit inblandade i att narkotikaklassade tabletter transporterades från utlandet till Sverige eller inom Sverige till Uppsala döms också till fleråriga fängelsestraff samt till utvisning, säger Ulf Walther, rådman vid Uppsala tingsrätt och rättens ordförande.

Huvudförhandlingen i målet har pågått mellan mars och midsommar i år. Ett stort antal personer har i olika skeden varit frihetsberövade i målet, vissa sedan maj 2020. Tolv av dessa är alltjämt häktade i väntan på att domen ska vinna laga kraft.

-Det har varit en omfattande utredning som åklagaren har lagt fram för rätten och förundersökning pågick i delar av målet fram till slutet av huvudförhandlingen. Tingsrätten konstaterar i domen att åklagaren i stora delar har styrkt sina påståenden, bland annat att det har funnits en organisation för narkotikahandel där den i målet huvudmisstänkte varit styrande. Åklagaren har också visat att det förbereddes en allmänfarlig ödeläggelse, dock inte att denna var planerad att riktas mot polisen. Vidare har åklagaren kunnat knyta vissa tilltalade till omfattande beslag av sprängämnen, säger Karin Eriksson, tf. rådman vid Uppsala tingsrätt och ansvarig domare för målet.