Långa fängelsestraff i det s.k. Sigma-målet

2020-07-31

Målet handlar om storskalig organiserad smuggling av s.k. sväljarkapslar med heroin och kokain. Kapslarna har tillverkats i Nederländerna och därifrån har de med hjälp av kurirer transporterats till bl.a. Sverige. Här i landet har det funnits ett distributionsnät för narkotikan på såväl nationell som regional och lokal nivå. Smugglingen verkar i princip ha skett varje helg under en längre period. Utredningen visar att smuggling av narkotika efter liknande modus har skett till flera länder i Europa.

 

- Utredningen visar att en organiserad verksamhet har legat bakom smugglingen till Sverige, men vi har inte funnit stöd för några kopplingar till just det nigerianska nätverket Black Axe, säger en av rättens ledamöter, rådmannen Anna Hannell.

 

Åklagarna väckte talan mot femton personer för synnerligen grov narkotikasmuggling, synnerligen grovt narkotikabrott och för grovt narkotikabrott. Åtalet omfattar ett stort antal händelser. Alla tilltalade döms nu till långa fängelsestraff utom en som åtalades för medhjälp till synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott. Den personen frias helt.

 

Den man som åklagarna har pekat ut som tillhörande organisationens toppskick döms för synnerligen grov narkotika­smuggling bestående i att han vid flera tillfällen och under lång tid tillverkade kapslar med heroin och kokain i Nederländerna och sedan såg till att dessa smugglades till Sverige. Mannen har i förhör berättat att han fick leveranser av heroin och kokain till sin bostad i Amsterdam och han har även förklarat hur han närmare gick tillväga för att tillverka sväljarkapslar. Mannen visste att kapslarna skulle transporteras till Sverige, men har helt förnekat kännedom om att smugglingen var organiserad. Mannen döms mot sitt nekande till fängelse i åtta år. Beträffande några enskilda händelser anser tingsrätten inte att bevisningen mot mannen är tillräcklig och åtalet ogillas beträffande dessa händelser.

 

Även den man som tog emot narkotikan i Göteborg döms för synnerligen grov narkotikasmuggling och för synnerligen grovt narkotikabrott för att han agerat tillsammans och i samråd med mannen i Nederländerna. Mannen tog bl.a. emot beställningar i Göteborg och vidarebefordrade dessa till mannen i Nederländerna. Han såg även till att partier med kapslar levererades vidare sedan han tagit emot beställningen. Även mannens f.d. svägerska, som är svensk medborgare och fast boende i Göteborg, döms för sin inblandning i narkotikahanteringen. Kvinnan förvarade kapslar i sin lägenhet som hon sedan lämnade vidare till andra personer. Kvinnan tog även emot vederlag för narkotika och hjälpte sin f.d. svåger att växla stora summor pengar som, i vart fall delvis, användes för att betala kurirer. Mannen greps i oktober 2018 i samband med att han tog emot drygt sex och ett halvt kilo heroin i Göteborg. Heroinet var gömt i litauiska spackelhinkar. Mannen döms till fängelse i sju år och kvinnan, som döms för synnerligen grovt narkotikabrott, döms till fängelse i fem år och nio månader.

 

Ytterligare två andra personer, en kvinna och en man, döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sju år och tre månader respektive åtta år för att de i egenskap av nationella distributörer inom organisationen har tagit emot stora mängder narkotika i Sverige. Mannen var mest verksam i Stockholm där han tog emot stora partier med kapslar från kurirer och distribuerade dem till andra. Mannen förde även räkenskaper över kapslar, betalning för kapslar och ersättningar som betalades ut till de som hanterade narkotikan i olika led. Kvinnan tog vid ett tillfälle emot ett stort parti narkotika i Skåne och transporterade det med tåg till mannen i Stockholm, men hon har även vid flera tillfällen transporterat mindre partier med kapslar från mannen i Stockholm till Göteborg där hon har lämnat dem vidare till andra personer med koppling till den organiserade verksamheten.

 

Rådmannen Anna Hannell: Mannens räkenskaper och mycket omfattande kontakter med personer som har kunnat knytas till narkotikahantering och kvinnans resmönster som innebär att hon i princip konstant har befunnit sig på resande fot har varit en del av bevisningen mot de här personerna.

 

Ett åtal mot kvinnan för synnerligen grov narkotikasmuggling har ogillats. Även vissa andra delar av åtalet mot mannen och kvinnan har ogillats. Mannen och kvinnan greps i september 2018 i samband med att de tog emot knappt åtta kilo heroin och fem kilo kokain från en nederländsk lastbilschaufför i Göteborg.

 

Den nederländska lastbilschauffören som lämnade narkotika till mannen och kvinnan i Göteborg greps en månad senare i Lomma i samband med att han återigen överlämnade narkotika som han smugglat in i landet. Vid det tillfället togs drygt fem kilo heroin och knappt fem kilo kokain i beslag. Den nederländske chauffören döms till fängelse i nio år och sex månader för synnerligen grov narkotikasmuggling. Han åtalades även för en smuggling av narkotika som skulle ha skett till Norge ett par veckor innan han greps. Det åtalet ogillas i brist på närmare bevis om narkotikan som påstås ha smugglats vid det tillfället.

 

Även den person som tog emot narkotikan i Lomma döms för synnerligen grovt narkotikabrott till fängelse i sex år och fyra månader. Den mannen åtalades även för att vid sex tillfällen ha smugglat narkotika från Danmark till Sverige. Tingsrätten dömer inte mannen för dessa smugglingar då bevisningen inte är tillräcklig.

 

En litauisk medborgare döms för att han transporterade drygt sex och ett halvt kilo heroin från Uppsala till Göteborg i oktober 2018. Han åtalades även för att ha smugglat narkotikan från Neder­länderna till Sverige, via Litauen och Lettland, men den delen av åtalet har tingsrätten ogillat då bevis för att narkotikan funnits i mannens bil redan när denne passerade landsgränserna saknas. Mannen döms för synnerligen grovt narkotikabrott och hans straff blir fängelse i sex år.

 

I både Stockholm och Göteborg har det funnits flera personer som har tagit emot partier med kapslar för att sedan leverera dessa vidare i mindre delar inom avgränsade geografiska områden. Fyra personer döms för sådan delaktighet i narkotikahanteringen.

 

- Det är tydligt att dessa personer har haft en väl inarbetad kundkrets som gjort att de snabbt har fått avsättning för de kapslar som tagits emot, säger Anna Hannell.

 

De här personerna har även samlat in betalning för kapslarna och lämnat pengarna vidare till andra personen inom organisationen för vidare transport eller banköverföring till Nederländerna eller Nigeria. Av de fyra som döms har tingsrätten rubricerat brottet som synnerligen grovt för en av dem och som grovt narkotikabrott för övriga tre. Fängelsestraffens längd har för dessa fyra bestämts till mellan fyra år och fem år och sex månader.

 

Slutligen döms två personer för grovt narkotikabrott innebärande att de båda har köpt kapslar med heroin i Göteborg i syfte att, till övervägande del, överlåta narkotikan vidare. Den ena mannen döms till fängelse i tre år och sex månader och den andre till fyra år och sex månader. Tingsrätten har satt ner längden på männens straff något på grund av att de, i förhållande till deras egen brottslighet, har fått vänta en ovanligt lång tid på sin dom. Männen har förstått att narkotikan som de har köpt har smugglats in i landet genom en organiserad verksamhet, men de har inte varit delaktiga i den verksamheten utan har i det här målet fått utgöra exempel på narkotikans slutkund, eller nivån precis ovanför slutkundens.

 

Samtliga personer som döms och som inte är svenska medborgare utvisas efter att straffen har avtjänats. De förbjuds att återvända hit under en period på mellan tio år och livstid. De dömda ska vara häktade till dess straffen och, i förekommande fall, utvisningen kan genomföras.

 

- Utredningen har varit mycket omfattande och har till stor del bestått av hemlig telefonavlyssning, positioneringar och chattar som har hämtats från de inblandades telefoner. Åklagarna har även genom kontakt med utländska myndigheter fått del av material från andra länders brottsutredningar som vi har fått ta del av under förhandlingen, säger Anna Hannell.

 

Huvudförhandlingen vid Göteborgs tingsrätt har pågått under lång tid. Förhandlingen inleddes i oktober 2019 och pågick fram till 16 juli 2020. Totalt har 68 förhandlingsdagar genomförts. Flera av de tilltalade har varit häktade sedan sensommaren och hösten 2018.