Långa fängelsestraff för grova bedrägerier och penningtvätt

2022-07-14

Den 59-årige skåningen, som dömts för grova bedrägerier senast 2009, frigavs från fängelset 2013. Han fick kort tid därefter kontakt med personer som han enligt domen från 2009 hade bedragit på stora summor. 59-åringen övertygade sina tidigare brottsoffer om att han hade en möjlighet att ”göra rätt för sig”. För detta krävdes dock att målsägandena var beredda att låna ut pengar till 59-åringens delvis nya affärsprojekt. Affärerna som 59-åringen utgav sig för att driva handlade om utveckling och försäljning av en mobilapp, inlösen av brasilianska statsobligationer och realisering av värdepapper.

En mångårig vän till 59-åringen, en 67-årig företagare, satsade sammanlagt drygt 30 miljoner kr och använde sina kontakter med flera andra företagare för att förmå dem att satsa stora summor i 59-åringens projekt. Även vännen åtalades för att ha hjälpt 59-åringen att bedra företagarna på deras besparingar men frias av tingsrätten eftersom han bedöms ha trott på 59-åringens påhittade affärer eftersom han själv satsat stora summor och numera är helt utblottad. 59-åringen startade efter frigivningen ett företag som skulle hjälpa personer att föra talan mot staten för kränkningar av mänskliga rättigheter. Det blev emellertid inget av den verksamheten utan företaget användes som mottagare av stora belopp som 59-åringen lurade av målsägandena. En 63 årig bekant till 59-åringen, som agerat bulvan genom att vara styrelseledamot i företaget, döms för grova penningtvättsbrott och grovt bokföringsbrott till fängelse i fem år och sex månader. Den 63-årige mannen skötte banköverföringar av målsägandens pengar som fördelades ut på ett stort antal mottagare i ett omfattande schema för att ”tvätta” pengarna. Både 59-åringen och 63-åringen beläggs också med näringsförbud. En 61-årig man döms till fängelse i tre år och sex månader för grovt näringspenningtvättsbrott, då även denne tagit emot pengar på konton som han disponerat och sedan, på 59-åringens instruktioner, fördelat pengarna vidare. En 34-årig stockholmare döms för grovt näringspenningtvättsbrott till skyddstillsyn. 59-åringens vän döms för ett fall av grovt bedrägeri till villkorlig dom och en 37-årig stockholmare som tagit emot pengar på sitt konto döms till skyddstillsyn för grovt penningtvättsbrott.

Tingsrätten har gjort bedömningen att 59-åringens affärsprojekt varit påhittade, främst mot bakgrund av att målsägandenas betalningar omgående, utan målsägandenas vetskap, fördelades ut på ett stort antal personer som uppenbart inte hade något med påstådda affärsprojekt att göra. 59-åringens förklaring, att hans utländska affärspartners krävt att få betalt i kontanter och att han därför anlitat två växlingskontor som han pga. av sin egen säkerhet inte kan avslöja vilka de är, underkänns av tingsrätten. Målsägandena har i stor utsträckning fått meddelanden från vad som sett ut att komma från välkända banker, finansinstitut och från personer med höga positioner inom dessa liksom bilder på kontoutdrag och betalningar med stora belopp. Tingsrätten har bedömt att det rört sig om osanna uppgifter som använts som ett led i vilseledandet av målsägandena. Flera av målsägandena har drabbats mycket hårt och förlorat alla sina besparingar.

Två personer frias helt, dels en jurist från Stockholm som på 59-åringens uppdrag hjälpt honom med att starta företaget som tagit brottsoffrens pengar, dels en bokföringskonsult från Malmö, som under en kortare haft uppdraget att bokföra och som hjälpt till med upprättande av skattedeklarationer för företaget.

Eftersom målet rört ett stort antal personer, varav många hemmahörande i Skåne, har Göteborgs tingsrätt fått disponera en rättegångssal i Helsingborgs tingsrätt, från vilken flera av de åtalade med deras försvarare medverkat på videolänk medan rätten och åklagarna befunnit sig i Göteborg. Huvudförhandlingen påbörjades i oktober 2021 och slutfördes i maj 2022. Förundersökningen omfattar närmare 27 000 sidor.