Långa fängelsestraff för brott mot kvinnor i eskortbranschen

2023-03-17

Åklagaren väckte i januari 2023 åtal mot två personer för rån och våldtäkt begångna mot kvinnor i eskortbranschen. Några veckor senare väcktes ytterligare åtal mot en av dessa personer samt mot två andra personer. Även det nya åtalet avsåg rån och våldtäkt mot kvinnor i eskortbranschen.

Tingsrätten kommer fram till att åklagarens utredning är tillräcklig för att döma de åtalade personerna för brott. Tingsrätten konstaterar också att fyra av de fem rånbrotten har begåtts av två eller tre gärningsmän, att samtliga rån har innefattat verbala hot och att dessa hot har förstärkts med kniv och/eller pistol. Tingsrätten konstaterar vidare att samtliga rån har riktats mot en särskilt utsatt grupp, att några av målsägandena även har utsatts för våld och att det under två av rånen dessutom begåtts våldtäkt mot målsäganden eller en av de målsägande som varit på platsen.

En av de tilltalade har enligt tingsrätten haft en central roll i planeringen och utförandet av brotten samt begått brotten inom ramen för en och samma brottsplan. Mannen döms för fem rån och en våldtäkt, och påföljden bestäms till fängelse i åtta år. En annan tilltalad döms för två rån och en våldtäkt, och påföljden för honom bestäms till fängelse i sex år. Två andra tilltalade, som båda var under 18 år vid brotten, döms för bl.a. två rån, och påföljderna för dem bestäms till tio månaders sluten ungdomsvård respektive ett års ungdomsövervakning. En femte tilltalad döms för bedrägeri till ungdomstjänst.

De fyra tilltalade som döms för rån och/eller våldtäkt ska betala skadestånd till målsägandena med belopp som varierar från drygt 28 000 kr till 245 000 kr. De två tilltalade som döms till fängelse ska också kvarbli i häkte.