Kvinnan som reste till IS och tog med sig sitt 2-åriga barn döms till tre års fängelse även i hovrätten

2021-06-24

I augusti 2014 lämnade en kvinna sin bostad i Landskrona och tog med sig sin son, som då var drygt 2 år gammal. Hon hade till barnets pappa, som också hade del i vårdnaden om pojken, sagt att hon bara skulle åka till Turkiet på en semesterresa. Det hade pappan godkänt. När de kom till Turkiet fortsatte hon emellertid utan pappans tillstånd resan över gränsen till Syrien och in på IS-kontrollerat område. Kvinnan blev kvar där fram till slutet av år 2017, när hon greps av kurdiska styrkor och hamnade i fångläger. Kvinnan flydde så småningom till Turkiet och utvisades därifrån. Hon kom till Sverige den 30 november 2020. Först då återförenades sonen med sin pappa.

Kvinnan åtalades vid Lunds tingsrätt för egenmäktighet med barn, det vill säga att hon utan tillstånd hade skiljt barnet från pappan och undanhållit det i bland annat Syrien. Enligt kvinnan, som blivit religiöst intresserad efter en livskris, var hennes avsikt att i samband med semesterresan till Turkiet åka in några dagar i det av IS kontrollerade området i Syrien för att se om den idylliska bild som utlovats i propagandan verkligen stämde och sedan resa tillbaka igen. Kvinnan hävdade att hon omedelbart efter ankomsten till IS i stället hade fängslats och varit fånge där ända fram till i slutet av år 2017, då hon lyckades fly från IS. Hon greps då av kurdiska styrkor och sattes i fångläger. Kvinnan menade att hon därför under hela den åtalade tidsperioden hade saknat möjlighet att återförena pojken med pappan.

Tingsrätten fann bevisat att kvinnan vid avresan varit medveten om läget i det nyligen utropade IS-kalifatet och att hennes avsikt med resan var att flytta med sin son till Syrien och varaktigt bosätta sig där. Hon dömdes därför för egenmäktighet med barn, grovt brott, under tiden från avresan från Sverige till dess hon greps av kurdiska styrkor. Tingsrätten ansåg att hon därefter saknat möjlighet att återförena pojken med sin pappa. Påföljden bestämdes till fängelse i tre år. Pappan och pojken tilldömdes skadestånd.

Samtliga parter överklagade tingsrättens dom. Som ny bevisning i hovrätten åberopade åklagaren bland annat ett omfattande material, närmare 600 sidor, med det som framkommit vid en nyligen gjord tömning av kvinnans konto på Facebook.

- Materialet ger ytterligare stöd åt åtalet och talar starkt emot kvinnans påståenden om sin avsikt med resan och att hon skulle ha varit frihetsberövad under sin tid i IS, säger rättens ordförande, hovrättslagmannen Anna Graninger.

I sin dom ansluter sig hovrätten i alla delar till tingsrättens bedömningar och fastställer domen på tre års fängelse.