Kvinnan från som tog med sitt barn till Syrien döms till tre års fängelse

2021-03-08

Det var i augusti 2014 som den nu 31-åriga kvinnan reste från Landskrona med sin då drygt tvåårige son. Hon hade sagt till barnets pappa att hon och sonen skulle åka på semester till Turkiet, vilket han gått med på. När de kommit till Turkiet fortsatte dock resan över gränsen till Syrien och in på IS-kontrollerat område, där barnet och kvinnan blev kvar fram till slutet av år 2017.

Kvinnan har gjort gällande att hon visserligen blivit religiöst intresserad efter en livskris hon drabbats av i samband med en nära anhörigs bortgång, men att hon inte visste närmare vad som pågick i Syrien då hon reste in i landet. Hon har uppgett att hon endast tänkte åka dit några dagar för att se det korrekta muslimska samhälle hon hört skulle finnas där, men att hon sedan tänkt återvända till Sverige med sin son. Nu blev det inte så eftersom hon enligt egen uppgift blev frihetsberövad, först av IS i Syrien fram till årsskiftet 2017/18 och därefter i fånglägren al-Hol och Roj av den kurdiska krigsmakten. Hon lyckades ta sig till tillbaka till Turkiet med sina tre barn först på sommaren 2020 och blev sedan utvisad därifrån till Sverige.

Tingsrätten tror inte på kvinnans uppgifter om att hon var okunnig om läget i det av IS nyss utropade kalifatet. Man anser att åklagaren bevisa att kvinnan måste ha varit väl medveten om det krig som pågick i området och den våldsbejakande miljö som fanns i IS territorium.

Tingsrätten tror inte heller på hennes uppgift om att hon bara tänkte åka in några dagar i Syrien för att se hur det var där och sedan återvända hem. Man anser det istället bevisat att hon avsåg att flytta till Syrien med sin son och varaktigt bosätta sig där. Hon har därigenom undanhållit sin son från sin pappa i Sverige och hon döms därför för egenmäktighet med barn.

Eftersom undanhållandet varade under lång tid och hon förde barnet till ett område där det pågick krig och en miljö präglad av IS våldsbejakande ideologi anser tingsrätten att brottet ska rubriceras som grovt.