Kvinna döms för anstiftan av försök till mord på sin före detta man till fängelse 14 år

2021-01-18

Tingsrätten har i dag meddelat dom i ett mål där åklagaren väckt åtal mot en kvinna för bl.a. anstiftan av försök till mord på hennes före detta man. I åtalets första del, som avser händelser under hösten 2018, åtalades kvinnan för stämpling och förberedelse till mord på sin före detta man. I den delen åtalades även två yngre män och en kvinna för delaktighet i samma brott.

I åtalets andra del, som avser händelser under våren - 6 september 2019, åtalades kvinnan för anstiftan av försök till mord på samme man. I den delen åtalades även en man för försök till mord. En annan man har tidigare dömts för försök till mord till fängelse 14 år för att ha skjutit kvinnans före detta man med livshotande skador som följd.

Genom utredningen anser tingsrätten att det är klarlagt att kvinnan under ca ett års tid uppdragit åt flera personer att döda hennes före detta man. De första uppdragen lämnades under hösten 2018 till två sjuttonåriga pojkar. I den delen lämnade hon uppdragen tillsammans och i samförstånd med en kvinna som hon nyligen hade lärt känna. De andra uppdragen lämnades under våren och sommaren 2019 till två män med kriminell bakgrund. De uppdragen ledde till att hennes före detta man den 6 september 2019 blev skjuten i buken med livshotande skador som följd.

Bevisningen avseende händelserna under hösten 2018 bestod huvudsakligen av den medåtalade kvinnans frivilliga berättelse som fick tydligt stöd av både muntlig och skriftlig bevisning. Den tillkommande bevisningen avseende händelserna under 2019 bestod av en mängd s.k. indiciebevisning, som vid en sammanvägd bedömning ansågs vara tillräckligt stark för en fällande dom.

- Det är ett ovanligt fall med mängder av säregna omständigheter, men tingsrättens uppgift har varit sig lik. Tingsrätten har noggrant värderat den bevisning som åklagaren lagt fram och kommit fram till att det är ställt utom rimligt tvivel att kvinnan gjort sig skyldig till förberedelse till mord och anstiftan av försök till mord säger chefsrådmannen Måns Wigén i en kommentar.

Tingsrätten bedömer kvinnans handlande som en sammanhållen gärning som syftade till att ta livet av hennes före detta man. Hon ska därför dömas för anstiftan av försök till mord (och inte för förberedelsegärningen). Om det inte vore för hennes vilja att döda sin före detta man och de uppdrag som hon lämnat hade mordförsöket aldrig ägt rum. Hon ska därför dömas till fängelse 14 år i likhet med den man som tidigare dömts för att ha avlossat det livshotande skottet. Den rättspsykiatriska utredningen visar att kvinnan inte led av en allvarlig psykisk störning vid gärningen.

- Kvinnans brott har ett mycket högt straffvärde. Som anstiftare bedöms hon ha haft lika stor del i det livshotande våldet som den man som höll i vapnet. Den rättspsykiatriska utredningen visar att det inte finns skäl att särbehandla kvinnan i fråga om påföljd. Kvinnan döms därför till 14 års fängelse säger chefsrådmannen Måns Wigén i en kommentar.

När det gäller händelserna våren – 6 september 2019 döms den medåtalade mannen för medhjälp till försök till mord till fängelse 6 år. Den kvinna och de två yngre män som utöver den före detta frun åtalades för sin inblandning i händelserna hösten 2018 döms för stämpling till mord respektive förberedelse till mord till skyddstillsyn.