Kvinna åtalad för mord – huvudförhandling inleds den 19 augusti

2019-08-15

Huvudförhandlingen inleds den 19 augusti 2019 och beräknas pågå under drygt två veckor fördelade på fyra förhandlingsdagar, vilka alla startar kl. 09:30.

Preliminär huvudförhandlingsplan

Dag 1 (mån den 19 augusti – halvdag, sal 1):• Yrkanden, inställningar, sakframställningar och framläggande av skriftlig bevisning

Dag 2 (mån den 26 augusti – heldag, sal 1):• Fortsättning yrkanden, inställningar, sakframställningar och framläggande av skriftlig bevisning• Förhör med den tilltalade

Dag 3 (tis den 27 augusti – heldag, sal 1):• Vittnesförhör

Dag 4 (tis den 3 september – heldag, sal 1):• Vittnesförhör• Personalia• Pläderingar• Överläggning

Huvudförhandlingsplanen kan komma att ändras. Tingsrätten kommer att informera om eventuella förändringar via webbplatsen.

Praktisk information

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen (25 platser). Tio av åhörarplatserna kommer att reserveras för journalister.

Alla åhörare ombeds vara på plats senast kl. 09.25. Insläpp sker när målet ropas på.

Utgångspunkten är att huvudförhandlingen till övervägande del kommer att vara offentlig. Rätten kommer att ta ställning till om det finns skäl att förordna om stängda dörrar avseende någon del av förhandlingen, t.ex. vid sakframställning och personalia. Om rätten beslutar om stängda dörrar finns det inte möjlighet att följa huvudförhandlingen som åhörare.

Ordningsregler

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. All elektronisk utrustning som kan störa ordningen eller användas för att ta upp bild (exempelvis mobiltelefoner, surfplattor, datorer och kameror) som medförs in i rättssalen ska vara avstängd och undanstoppad. Tingsrätten har inte beslutat om något undantag från dessa regler.

Ordföranden kan komma att meddela ytterligare ordningsregler.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid entrén. Vid kontrollen får alla besökare gå igenom en larmbåge. Väskor och andra medhavda föremål kontrolleras genom att de körs genom en röntgenmaskin. När många besökare kommer samtidigt kan viss köbildning skapas vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Senast ändrad: 2019-08-15