Kronofogdemyndigheten skadeståndsskyldig för felaktig uppgift

2023-04-14

Smycket bestod av en kedja och ett hänge, båda i vitguld, med ett större antal små diamanter på hänget. Den totala vikten hade angetts till drygt 70 gram men visade sig vara ungefär 25 gram mindre. Den felaktiga uppgiften kom från ett värderingsintyg som hade skrivits av en utomstående värderare.

När egendom säljs på exekutiv auktion säljs den i det skick den har vid auktionstillfället, dvs. i befintligt skick. Detsamma gäller enligt köplagen när begagnad egendom säljs på auktion. Enligt köplagen svarar dock säljaren trots det för vissa typer av fel hos egendomen. Den regleringen är inte direkt tillämplig på Kronofogdemyndighetens hantering i samband med exekutiv försäljning på auktion. Det blir i stället en fråga om skadeståndsskyldighet enligt skadeståndslagen för fel eller försummelse vid myndighetsutövning.

Enligt Högsta domstolen finns det dock anledning att dra vissa paralleller med köplagen och se på ungefär samma sätt på Kronofogdemyndighetens ansvar i situationer då myndigheten lämnar sakuppgifter om egendom som ska säljas exekutivt, om uppgifterna är enkla och lätta att kontrollera och kan antas ha betydelse för köparen. Skulle sådana uppgifter vara felaktiga i någon mer beaktansvärd grad bör Kronofogdemyndigheten genom att lämna uppgifterna normalt anses ha gjort ett fel eller en försummelse som är skadeståndsgrundande.

Högsta domstolen slår vidare fast att när faktauppgifter om egendom kommer från någon som Kronofogdemyndigheten anlitat, t.ex. en värderare eller någon annan sakkunnig, måste myndigheten ansvara för lämnade sakuppgifter i samma utsträckning som om de kom direkt från myndigheten. Det gäller så länge myndigheten inte tydligt tar avstånd från uppgifterna

I det aktuella fallet kommer Högsta domstolen fram till att Kronofogdemyndigheten är skadeståndsskyldig mot köparen av halssmycket.