Kristianstads tingsrätts faxnummer upphörde 25 april 2019

2019-05-21

Kristianstads tingsrätts användning av fax upphörde i samband med omläggning av teleoperatör i slutet av april 2019 och tingsrätten kan numera inte skicka eller ta emot handlingar per fax.

Handlingar som tidigare översänts till Kristianstads tingsrätt via fax kan framöver skickas via e-post till kristianstads.tingsratt@dom.se .