Kränkande fotografering vid kontakt mellan två personer via webbkamera

2018-10-30

En kvinna visade i sin bostad via webbkamera sin delvis nakna kropp för en man. Han lagrade bilder av detta genom sin dator. Kvinnan hade inte samtyckt till bildupptagningen.

Mannen åtalades för kränkande fotografering. En förutsättning för att kunna döma för det brottet är att bildupptagningen har skett i hemlighet.

Bestämmelsen om kränkande fotografering skyddar mot fotografering när man befinner sig inom en personlig sfär. Högsta domstolen uttalar att en person som befinner sig på en sådan plats som omfattas av straffbestämmelsen, t.ex. i en bostad, inte ska behöva räkna med att bilder överförda genom ett videosamtal lagras av mottagaren. Om det ändå sker, utan att den enskilde upplyses om det, får därför en sådan inspelning anses ha skett i hemlighet. Det faktum att den utrustning som användes i det här fallet innehöll flera funktioner, bl.a. bildupptagning, påverkade inte den bedömningen.

Bifogade filer: B 4597-17 Senast ändrad: 2018-10-30