Kraftig ökning av domstolarnas användning av videoteknik

2020-04-29

Ny statistik visar att det varit en stor ökning av medverkan av parter via videoteknik i landets domstolar. Ökningen tog fart ordentligt i vecka 12 då användningen steg märkbart. Veckorna därefter har antalet videomöten fortsatt att öka, med ett undantag för vecka 15 då påsken inföll. Vecka 16 och 17 har ökningen legat på 141 respektive 155 procent i jämförelse med samma veckor förra året.

Del i pågående digitaliseringSatsningen på videoteknik är en del i pågående digitalisering inom Sveriges Domstolar. Tack vare att tekniken finns på plats kan domstolarna nu också genomföra förhandlingar med parter på distans trots pågående pandemi.

– Idag finns inga tekniska hinder för parter att delta i förhandling på distans, säger Johan Allthin, teknisk chef vid Domstolsverket, men tillägger att det är ordföranden i det enskilda målet som avgör.

Luleå tingsrätt är en av de domstolar som använder videokonferenser frekvent. Erik Graeske är lagman vid domstolen och berättar att det finns flera fördelar med tekniken:

– Tolkar, som oftast finns söderut, är i stor utsträckning närvarande per video vid våra förhandlingar. Tekniken för simultantolkning är uppskattad. Att tolken kan medverka i en förhandling från annan domstol medför att hen är tillgänglig för fler förhandlingar än om hen behöver resa.

– De tekniska lösningarna medför också samhällsekonomiska besparingar i form av bland annat färre transporter mellan olika platser i landet och domstolarna, säger Erik Graeske.

Relativt många av domstolens aktörer finns söderut. Dessa är som regel med per video. Videotekniken har under många år varit flitigt utnyttjad av tingsrätten.

– Tekniken har under åren blivit bättre och bättre samt mer stabil. I dag är det vardag för vår personal att anordna och koppla upp videomöten, säger Erik Graeske.