Kortare uppehåll i rättegången i det uppmärksammade målet om grovt koppleri i Stockholm

2020-09-30

Huvudförhandlingen

Rättegången i målet pågår och enligt huvudförhandlingsplanen skulle rättegången fortsätta torsdagen den 1 oktober för att sedan avslutas fredagen den 2 oktober.

Åklagaren har dock idag begärt att nämnda huvudförhandlingsdagar ställs in eftersom det har kommit in nytt material i utredningen. Förundersökningen måste därför kompletteras innan rättegången kan fortsättas. Försvararna har instämt i åklagarens bedömning.

Mot denna bakgrund har tingsrätten beslutat om ett kortare uppehåll i den pågående rättegången varför de planerade förhandlingsdagarna den 1 och 2 oktober 2020 ställs in.

Planeringen med den fortsätta rättegången har redan påbörjats och tingsrätten kommer snarast möjligt att här på hemsidan lägga ut information om den fortsatta rättegången.

Övrigt

För frågor om kompletteringen av förundersökningen hänvisas till åklagaren.

För beställningar av handlingar eller frågor om tingsrättens planering av målet hänvisas till stockholms.tingsratt.avdelning1@dom.se samt till domstolshandläggaren Maria Watter, tfn 08-561 65 186.

För övriga frågor i tingsrättens mål hänvisas i första hand till tingsnotarien Oscar Wallin, 08-561 65 399 alternativt oscar.wallin@dom.se. Ansvarig domare är chefsrådmannen Erik Lindberg, 070-183 16 15.

Stockholms tingsrätt, avdelning 1, mål B 4720-20 och B 7869-20.