Korsvis tjänstgöring i de högsta domstolarna

2018-01-08

De högsta domstolarna kan sedan den 1 juli förra året besluta att en ledamot i den ena domstolen vid behov ska tjänstgöra i den andra domstolen.

Ett sådant utbyte, främst i kompetensutvecklingssyfte, kommer att ske för första gången när justitieråden Kerstin Calissendorff (Högsta domstolen) och Kristina Ståhl (Högsta förvaltningsdomstolen) byter domstol med varandra under tre månaders tid med start den 8 januari 2018. De kommer att delta i dömandet på samma sätt som övriga justitieråd. Den korsvisa tjänstgöringen kommer att utvärderas och bilda underlag för hur det framtida samarbetet mellan domstolarna ska utvecklas.  

Redan tidigare har beredningsorganisationerna ett samarbete. På beredningsnivå finns numera en fast samrådsstruktur mellan kansli- och beredningschefer samt ett erfarenhets- och kunskapsutbyte i materiella och processuella frågor mellan föredragandena i de båda domstolarna.