Kontrollerat kaos lockade rådmannen Christoffer Önrup till Palestina

2023-09-06

Vad har du gjort i Palestina?

– Jag har arbetat som ministeriell rättslig och administrativ expert i den civila EU-missionen, EUPOL COPPS.

Det var under ett besök i landet 2017 som tanken att söka utlandstjänst väcktes. Christoffer Önrup, som då tjänstgjorde på Domstolasakademin, besökte då Palestina som korttidsexpert för att informera och utbilda i e-lärande.

– Det var ett kontrollerat kaos på platsen som fascinerade mig och när jag ett par år senare började arbeta på Enheten för internationella relationer på Domstolsverket fick jag verkligen upp ögonen för internationella frågor och möjligheterna att tjänstgöra utomlands. Jag sökte och blev nominerad och därefter uttagen för tjänstgöring och åkte i väg i september 2022 och kom hem i juni i år, berättar Christoffer Önrup.

Äldsta civila EU-missionen

Missionen i Palestina har funnits sedan 2006 och är den äldsta civila EU-missionen. Den inrättades i och med att det palestinska parlamentet föll och tanken är att EU genom missionen ska stärka Palestina i kontakterna och förhandlingarna med Israel för att så småningom att skapa bättre förutsättningar för en tvåstatslösning.

Från början var det en renodlad polisiär mission där poliser från EU:s medlemsstater bidrog med kompetens för att stärka den palestinska polisen. Missionen utökades till att även omfatta rättsstatsområdet och det är där Domstolsverket och även Åklagarmyndigheten kommer in.

– Missionen arbetar inte med finansiella eller materiella bidrag utan styrkan är kunskapsöverföring. Min tjänst var inriktad på att arbeta med lagstiftningsfrågor, min huvudsakliga samarbetspartner var det palestinska justitieministeriet, berättar Christoffer Önrup.

– Vi fokuserade mycket på transparens och effektivitet i lagstiftningsprocesserna. Jag bjöd bland annat in en kollega från Sverige som över ett zoommöte berättade hur de svenska justitiedepartementet handlägger remissförfaranden i samband med att ny lagstiftning tas fram. Palestinierna är mycket intresserade av det svenska rättsväsendet och vill gärna lära av vårt system.

– Ett annat uppdrag jag hade var att tillsammans med lokala kollegor gå igenom arbetsordningen vid ministeriet och den interna organisationen. De palestinska kollegorna var angelägna om att veta mer om hur vi i svenska domstolar arbetar med delegation och ansvarsfördelning, kanske för att deras organisation är betydligt mer hierarkisk, förklarar Christoffer Önrup.

– Under min tid i landet arrangerade jag, tillsammans med mina kollegor två studiebesök till justitieministerierna i Rom respektive Bukarest. Vid besöket i Rom deltog bland annat Palestinas vice justitieminister och hans närmaste medarbetare. Besöken var mycket intressanta och uppskattade.

”The Cinderellas”

Christoffer Önrup bodde i de judiska kvarteren i Jerusalem och pendlade till arbetsplatsen i Ramallah i princip varje.

– Resan till jobbet kunde ta allt mellan 35 minuter och två timmar beroende på den hetsiga trafiken och varje dag passerade vi genom militära gränsposteringar. Mellan klockan 23–06 fick vi inte vistas på Västbanken och vid tillfällen då vi firade en kollegas födelsedag eller åt en sen middag ihop kallades vi ”Cinderellas” eftersom vi skulle vara hemma innan tolvslaget, skrattar Christoffer Önrup.

­­­– Samtidigt skapar det en förståelse för hur de palestinska kollegornas vardag påverkas av de reglerade tiderna, de få gånger de följde med oss till Jerusalem var de tvungna att vara tillbaka på Västbanken redan klockan 21.00.

Aldrig otrygg trots konfliktzon

Säkerhetsfrågorna är ständigt närvarande och det förekommer oroligheter i regionen nästan dagligen.

– Trots att det är en konfliktzon har jag aldrig känt mig otrygg, missionen har ett starkt säkerhetstänk, menar Christoffer Önrup. Jag har haft stor uppbackning från Domstolsverket och av andra kollegors erfarenheter från tjänstgöring utomlands, men så klart att det var en omställning när jag skulle röra mig ute.

Demokrati – inget att ta för givet

I juni kom Christoffer Önrup hem till Sverige för att arbeta som rådman på Göteborgs tingsrätt.

– Jag har fått vänner för livet och en inblick i en region som varit på tapeten under en lång tid. Det har varit en lärorik period och jag inser att demokrati och rättigheter inte är något man kan ta för givet. Jag är stolt över våra svenska värderingar och den välfungerande rättsordningen.

 

– Att tjänstgöra utomlands är en fantastisk möjlighet och jag vill uppmuntra kollegor att anmäla sitt intresse till den internationella expertbasen och även att söka utlandstjänster, det är en ovärderlig erfarenhet, avslutar Christoffer Önrup.

Rådmannen Christoffer Önrup utsänd till Palestina. Foto: Eupol copps