Konsument får ersättning av bank för obehöriga transaktioner som gjorts från konsumentens konto

2022-06-21

I augusti 2018 utsattes en konsument för ett bedrägeri när han blev uppringd av en bedragare som uppgav att han ringde från en banks säkerhetsavdelning. Vid de två samtalen den dagen lyckades bedragaren få konsumenten att lämna ut koden till sitt BankID och svarskoder från sin bankdosa.

Om en obehörig transaktion har genomförts är huvudregeln att kontohavarens betaltjänstleverantör ska återställa kontot till den ställning som det skulle ha haft om transaktionen inte hade genomförts. Har transaktionen kunnat genomföras för att kontohavaren inte skyddat sin personliga behörighetsfunktion (BankID eller liknande) ansvarar kontohavaren för högst 400 kr. Har agerandet varit grovt vårdslöst är ansvaret begränsat till 12 000 kr. Konsumenten ansvarar för hela beloppet endast när konsumenten har handlat särskilt klandervärt.

Enligt Högsta domstolen blev konsumenten utsatt för ett förslaget bedrägeri. Han uppvisade en betydande vårdslöshet genom att lämna ut koderna. Det kunde emellertid inte anses bevisat att han i samband med de båda samtalen avsiktligen lämnade ut koderna till en obehörig person. Inte heller var det bevisat att konsumenten agerade som han gjorde med insikt om att det fanns en risk för de obehöriga transaktioner som kom att utföras. Det var därför inte fråga om ett sådant agerande som krävs för att en konsument ska anses ha handlat särskilt klandervärt.