Konkurrensverkets beslut att kritisera Domstolsverkets upphandling fick inte överklagas

2023-04-17

Konkurrensverket har i ett tillsynsbeslut över offentlig upphandling riktat kritik mot Domstolsverkets agerande i samband med projekteringen och uppförandet av en ny domstolsbyggnad i Jönköping. Enligt Konkurrensverket utgjorde Domstolsverkets förfarande en otillåten direktupphandling i strid med lagen om offentlig upphandling.

Förvaltningsrätten i Stockholm, dit Domstolsverket överklagade Konkurrensverkets beslut, delade den bedömningen. I en dom den 30 januari 2023 avslog förvaltningsrätten därför Domstolsverkets överklagande.

Kammarrätten har nu kommit fram till att Konkurrensverkets beslut inte fick överklagas och att förvaltningsrätten därför inte borde ha prövat överklagandet.

- Konkurrensverkets beslut kan, till skillnad från ett tidigare fall som Högsta förvaltningsdomstolen prövat, varken sägas ha medfört eller varit ägnat att medföra sådana faktiska effekter att det motiverar överklagbarhet. Beslutet påverkar därför inte Domstolsverkets situation på ett sådant sätt att det är överklagbart, säger Eva Östman Johansson, kammarrättsråd och tf lagman.

Kammarrättens beslut kan överklagas till Högsta förvaltningsdomstolen.