Kommunstyrelsebeslut om framtida reningsverk i Lund upphävs.

2023-09-06

– Enligt lag ska kommunfullmäktige fatta beslut i ärenden av principiell beskaffenhet eller ärenden som är av större vikt för kommunen, säger chefsrådmannen Peter Kristiansson.

Förvaltningsrätten i Malmö konstaterar att beslutet om vilket reningsverk, Källby eller Nya Sjölunda, som ska ansvara för avloppsreningen har betydelse för kommunens utveckling och kommer i princip att beröra samtliga invånare i Lund.

– Ärendet får stora ekonomiska och miljömässiga konsekvenser för kommunen. Därför är det ett beslut som ska fattas av kommunfullmäktige, säger Peter Kristiansson.

Peter Kristiansson betonar att domstolens prövning inte har varit att avgöra vilket av reningsverken som ska ansvara för avloppsreningen i Lund. I stället har domstolen uttalat sig om vilken kommunal aktör som är rätt beslutsorgan.

Förvaltningsrätten har kommit fram till att kommunstyrelsen inte haft rätt att fatta det överklagade beslutet om att avskriva ärendet och det beslutet har därför upphävts.