Kommitté ska se över domstolarnas oberoende

2020-02-14

Regeringen har den 13 februari beslutat att tillsätta en parlamentarisk kommitté, som ska bestå av representanter från samtliga riksdagspartier. Kommittén ska bland annat utreda om det behövs åtgärder för att ytterligare stärka domstolarnas och domarnas oberoende.

Den parlamentariska kommittén ska även se över formerna för ändring av grundlag. I denna del av uppdraget, liksom i frågan om domstolars och domares oberoende, ska kommittén lämna sitt betänkande senast i början av 2023.

Som en tredje uppgift ska kommittén presentera förslag till en grundlagsändring i syfte att kriminalisera deltagande i terrororganisationer. Betänkandet ska lämnas senast våren 2021.

Högsta domstolens ordförande Anders Eka kommer att leda kommitténs arbete:

– Uppdraget rör flera centrala och viktiga frågor. Det är förstås välkommet att frågorna om domstolarnas oberoende ingår i uppdraget.

Utredningen välkomnas också av Domstolsverkets generaldirektör Martin Holmgren.

– Det är en viktig utredning och Domstolsverket ser fram emot den såväl ur perspektivet att värna domstolarnas oberoende som ur ett verksamhetsperspektiv för Sveriges Domstolar, säger han.

Lyssna gärna på Domstolspoddens två avsnitt om domstolarna och samhället, se länkar nedan. 

Regeringens pressmeddelandehttps://www.regeringen.se/