Klart för ny domstolsbyggnad i Vänersborg

2022-12-09

Byggnaden är ritad av arkitektkontoret FOJAB och kommer att uppföras intill centralstationen i Vänersborg.

Planeringen av den nya domstolsbyggnaden har pågått under flera år och att regeringen nu har gett klartecken gläder domstolen.

– Vi får lokaler som både nu och på sikt kommer att ge väldigt goda förutsättningar för hela tingsrätten, såväl för den allmänna domstolen som för mark- och miljödomstolen, att bedriva en bra och effektiv verksamhet, säger Niclas Johannisson, lagman på Vänersborgs tingsrätt.

– De nya lokalerna kommer erbjuda en god och stimulerande arbetsmiljö med bra logistik, hög säkerhet och lokaler som är tillgängliga för alla, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör på Domstolsverket.

Ny domstolsbyggnad för tingsrätten och mark- och miljödomstolen i Vänersborg. BIld från FOJAB.