Klart för ny domstolsbyggnad i Malmö

2018-09-28

Henning Larsen Architects har utsetts att gestalta domstolsbyggnaden. Ur bedömningsgruppens motivering: "...Byggnaden tar en tydlig plats i staden och utstrålar karaktär utan att vara auktoritär. Stora ljusgårdar med växtlighet berikar den inre miljön i både kontorshusen och våningarna med förhandlingssalar."

Regeringen har godkänt Domstolsverkets hemställan och ett hyresavtal är nu tecknat mellan Domstolsverket och fastighetsägaren Castellum.

Byggnaden, som kommer att bli en av landets största domstolsbyggnader med 600 arbetsplatser och 40 förhandlingssalar, kommer att bli ett nytt landmärke i den nya stadsdelen Södra Nyhamnen i Malmö. Byggnaden kommer att ha tolv våningar och omfattar cirka 27 000 kvadratmeter.

Planeringen av den nya domstolsbyggnaden har pågått under flera år och har drivits av Domstolsverket som ett projekt tillsammans med berörda parter. Att regeringen nu har gett klartecken gläder förstås domstolscheferna.

– Vi är mycket glada över att få nya, moderna lokaler som har tillräckligt med salar och framför allt en mycket bättre säkerhet. Just säkerheten har hela tiden varit högt prioriterad för oss, säger Eva Wendel Rosberg, lagman i Malmö tingsrätt.

– Vi ser fram mot att samla våra 400 medarbetare, som nu finns i tre olika hus, i en vacker ny domstolsbyggnad mitt i Malmö. Vi kommer att få riktigt bra förutsättningar för vår verksamhet och arbetsmiljön för medarbetarna blir också mycket bättre, säger Lars Sjöström, lagman i Förvaltningsrätten i Malmö.

Domstolscheferna framhåller också värdet i att domstolarna enkelt kommer att kunna ha utbyte med varandra tack vare att deras verksamhet nu förläggs i samma byggnad.

Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och några förhandlingssalar kommer att vara utformade med förhöjd säkerhet. I den gemensamma entrén kommer att finnas en fast säkerhetskontroll med ett röntgeninspektionssystem.

En av Domstolsverkets centrala uppgifter är att anskaffa, inreda och utrusta lokaler inom Sveriges Domstolar.

– Våra lokaler ska visa på hög grad av transparens, vara öppna och välkomnande samtidigt som en hög säkerhet upprätthålls. De ska utformas med högt ställda krav på en god arbetsmiljö, tillgänglighet och kostnadseffektivitet. Lokalerna ska vara goda exponenter för offentlig miljö och ett hållbarhetstänk ska genomsyra alla våra om- och nybyggnadsprojekt, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör vid Domstolsverket.

Pressbild: Ny domstolsbyggnad i Malmö

Senast ändrad: 2018-09-26