Klargörande om vad som är en ringa kroppsskada

2020-06-17

En bilist körde av oaktsamhet på en persons cykel, vilket fick till följd att cyklisten körde omkull. Cyklisten orsakades svullnad, skrubbsår och mindre blåmärken på några olika ställen på kroppen. Frågan i Högsta domstolen var om skadorna kunde sägas vara ringa eller inte.

Kravet på att kroppsskadan ska vara inte ringa innebär att det är skadans svårhetsgrad som är avgörande. En skada kan vara ringa om den är ytlig till sin karaktär och av begränsad omfattning.

– I detta fall bedömde Högsta domstolen att var och en av de skador cyklisten fick var ringa, säger Svante O. Johansson, domare i Högsta domstolen. Trots att det rörde sig om flera mindre skador kunde de inte heller sammantaget sägas ha varit annat än ringa, avslutar han.

Högsta domstolen frikände därför bilisten från åtalet för vållande till kroppsskada.