Kan man överklaga samma beslut två gånger?

2022-06-17

En person överklagade ett beslut om utmätning till hovrätten som, innan överklagandetiden hade gått ut, beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Klaganden överklagade därefter, men fortfarande inom överklagandetiden, tingsrättens beslut på nytt. Hovrätten, som inte noterade det tidigare beslutet, lade upp ett nytt mål, meddelade prövningstillstånd och beslutade att ändra tingsrättens beslut.

 

Sedan motparten överklagat hovrättens andra beslut har Högsta domstolen nu undanröjt det beslutet. Domstolen framhåller att hovrätten visserligen inte skulle ha prövat det första överklagandet innan överklagandetiden hade gått ut, men att det inte påverkar bedömningen av hovrättens andra beslut.

 

När det gäller det första beslutat framhåller Högsta domstolen att klagandens intresse av att få den frågan prövad i stället får tillgodoses genom möjligheten att ansöka om resning eller klaga över domvilla.