Kammarrättens verksamhet under 2022

2023-03-14

Verksamhetsberättelsen ger en god inblick i domstolens uppdrag och i ett antal artiklar berättar vi om hur vi under året arbetat med till exempel utveckling av målhanteringen, digitalisering av verksamheten, rekrytering och kompetensutveckling. Av de drygt 4 500 målen som kammarrätten avgjorde under 2022 har vi även valt ut några intressanta avgöranden som du kan läsa mer om.

Året som gått har präglats av att kammarrätten har arbetat med en helt ny målorganisation. I en av artiklarna beskriver två domare sina upplevelser av att arbeta i nya roller i den nya målhanteringsprocessen.

Under året hade vi också relativt sett stora personalförändringar och i verksamhetsberättelsen berättar vi bland annat om hur vi arbetar med att rekrytera kompetent personal och hur nya medarbetare introduceras för att få en så bra start som möjligt.

Verksamhetsberättelse 2022pdf