Kammarrätten upphäver inhibitionen av villkor om Huawei

2020-12-16

Efter att Huawei överklagat Post- och telestyrelsens (PTS) beslut med villkor inför den kommande 5G-auktionen och begärt inhibition beslutade förvaltningsrätten att vissa villkor i beslutet tills vidare inte skulle gälla. Villkoren innebär bl.a. att nyinstallation och ny implementering av centrala funktioner för radioanvändning i de aktuella frekvensbanden inte får genomföras med produkter från bl.a. leverantören Huawei. PTS har överklagat inhibitionsbeslutet till kammarrätten.

- Kammarrätten har kommit fram till att Huawei har rätt att överklaga PTS beslut i de delar villkoren rör produkter från Huawei. De intressen som ligger till grund för villkoren och betydelsen för utbyggnaden av 5G är så starka att de väger över Huaweis intressen. Därför finns det inte skäl att inhibera villkoren, säger kammarrättslagmannen Anita Linder, ordförande i målet.

Kammarrättens avgörande innebär inte ett ställningstagande till Huaweis överklagande rörande tillståndsvillkoren. Den prövningen pågår hos Förvaltningsrätten i Stockholm.