Kammarrätten överprövar Polismyndighetens sekretessbeslut

2021-03-05

Domstolen anser att i delar måste en annorlunda, noggrannare prövning göras. En sådan prövning efter kammarrättens instruktioner innebär att fler uppgifter ska lämnas ut. Målet har därför visats åter till Polismyndigheten för en förnyad prövning i dessa delar.