Kammarrätten kommer att pröva elnätsföretagens intäktsramar

2021-11-25

Kammarrättens beslut att meddela prövningstillstånd innebär att nätföretagens intäktsramar för tillsynsperioden 2020­–2023 även kommer att prövas av kammarrätten.

"Skriftväxling kommer nu att ske mellan parterna där bl.a. frågan om det är nödvändigt att begära förhandsavgörande från EU-dom­stol­en kommer att behandlas. När slutliga avgöranden i målen kommer att meddelas är i nuläget svårt att svara på", säger Linda Svärd, kammarrättsråd.